Rejestr Pracy Cudzoziemców Listopada Upłynie

art

Dodany: 2020-01-17 Kategoria: Kodeks celny

Rejestr pracy cudzoziemców. listopada upłynie perfekcyjny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, chcący posuwać się współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej przynajmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przed nową umowę, na czas nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny ograniczenie skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie zysków z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności równolegle na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki dla nałożone na polskie podmioty delegujące do wykonywania czynności za granicą. Delegowanie” osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozpatrywanie przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii przychodów osiąganych za granicą. Opodatkowanie uczniów i studentów. Opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Dochody marynarzy. Weryfikacja rzeczywistości delegowania również zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika (wymóg złożenia poprzez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w sprawie umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego). Stosowane środki kontrolne oraz środki dyscyplinujące. Oświadczenie o delegowaniu pracownika. Dokument A odnośnie do ubezpieczenia społecznego- Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, reprodukcja zgłoszenia delegowania. Dokumenty płacowe, z jakich w każdym wypadku wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w okresie ich zatrudnienia. Do dokumentów płacowych zaliczają się: umowa o pracę lub utrwalony na piśmie zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy //EWG o dokumentowaniu potwierdzenia wypłaty, dowody dokonania wypłaty poprzez pracodawcę lub potwierdzenia przelewów bankowych zapisy płacowe także specyfikacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie unijny kodeks celny tekst okresy zatrudnienia, podczas gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego). Przedstawienie i peryfraza regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia .). Zagadnienia podmiotowe dodatkowo fundamentalne reguły koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przesłanki podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego (przewidywany okres delegowania do miesięcy, wymagany okres podlegania ubezpieczeniom przed delegowaniem poprzez miesiąc. Wykluczenie zastępowania pracowników delegowanych innymi delegowanymi osobami, obowiązek prowadzenia poprzez delegującego pracodawcę znacznej części działalności w państwie, w którym ma siedzibę). Dokument potwierdzający podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego (wykładnia bieżących regulacji w poglądach judykatury). Przesłanki podlegania pracowników samozatrudnionych ustawodawstwu państwa wysyłającego. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do osób wykonujących pracę najemną innymi słowy prowadzących działalność na własny rachunek w kilku państwach członkowskich.

Komentarze: 1


noavatar.png
Krzysztof Czerkas autor 2020-05-14

Jestem bardzo zadowolony widząc twój post. Dziękuję bardzo i cieszę się, że się z Tobą skontaktuję. Czy uprzejmie wyślesz mi maila?