Przesłanki Procesowe W Procesie Karnym Kompleksowe

art

Dodany: 2019-12-09 Kategoria: Postępowanie karne

Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się tak jak do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych również zarzutów łączonych. Przedstawiono jak dlugo trwa postepowanie karne także szczegółowo przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a zarówno czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich wkład w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego dodatkowo trybunałów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano mając na uwadze na ich znaczenie i przydatność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł zawiera również modele ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych oraz uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w kwestiach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł wszechstronnie opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione pozostały przede wszystkim dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest na cacy unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy nowych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a także kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 1


noavatar.png
Gracjan Suliborze 2020-04-21

Badałem niektóre z Twoich postów na blogu w tej witrynie i uważam, że ta strona jest bardzo pouczająca! Kontynuuj.